Start Chat sider Silkeborg

Chat sider Silkeborg

Hvem fik ideen til de orange rækværk og den lange bølge? Jamen, det er jo Preben Skaarup, sagde han, og så sagde det pling, for ham kender vi i Jylland.

Desuden vil I blive orienteret om forskellige arrangementer, eksempelvis studiepraktik, studie- og karrieredag samt udays (åbent hus), som I kan deltage i.

Der er absolut ingen tid til fordybelse, medmindre man er fræk og standser i nødsporet. Det var ikke helt nemt at finde ud af, for det er jo bare Vejdirektoratet, der bygger.

Det er heller ikke nødvendigt, for de fleste af de 15.000 bilister i døgnet kører jo turen igen og igen, østfra og vestfra. Det er en stor flok ingeniører og konstruktører, der tegner og planlægger, og en mindre hær af enorme maskiner, der udfører arbejdet.

Flere af broerne over motorvejen er forsynet med hvide rækværk. Etapen ved Silkeborg blev væsentlig dyrere end oprindeligt planlagt, fordi vejen af hensyn til naturen omkring Gudenåen er ført delvis igennem byen. Rute 15 går fra Aarhus til Herning og er 76 km lang. Sidste del, de 17 km uden om Silkeborg, blev indviet 11. Syv kilometer motorvej med 100 km i timen – det varer ca. Derefter krydses åen over en usynlig bro i en blød bue, og man når at få et glimt af den, Danmarks længste å, for rækværket er gennemsigtigt, og tak for det (men ærgerligt, at man ikke ser selve broen, for den er et arktektonisk mesterværk).